Kontaktujte nás na +421 908 316 994 alebo na emailovej adrese office@kapm.sk
Diagnostika Vašej výkonnosti - nástroj na posilnenie výhod a eliminovanie nevýhod.

Analýza účtovnej závierky podniku umožňuje odpovedať na základné otázky


1. Dostala by naša spoločnosť bankový úver?

Preskúmame Vašu finančnú stabilitu, predikujeme budúci vývoj Vašich peňažných tokov a zabezbečíme Vám tak základnú podmienku pre získanie rôznych foriem úverov na rozličné aktivity.


2. Koľko prostriedkov je potrebných na financovanie prevádzkových aktivít spoločnosti?

Zanalyzujeme potreby pracovného kapitálu vo Vašej spoločnosti a navrhneme možnosti jeho optimalizácie, čo bude mať priamy pozitívny vplyv na Váš prevádzakový cash-flow.


3. Vyvíja sa naša ziskovosť prípadne zadlženosť správnym smerom?
Vzhľadom na Váš predmet podnikania zhodnotíme a nvrhneme primeranejšie financovanie podnikových potrieb. Spoločne nájdeme vhodné zdroje financovania a z nich vyplývajúce dopady na efektívnosť Vášho podnikania.

4. Kam smerujeme pri súčasných podmienkach?
Na základe Vašich vstupných údajov predikujeme budúci vývoj pri alternatívnom vývoji externého prostredia - teda celkového národného hospodárstva. Identifikujeme potenciálne hrozby a najmä Vaše najväčšie tromfy.

Naše ceny
Prečo Vám nemôžeme všeobecne stanoviť cenu? Totižto nie je firma ako firma a preto si cenu dohodneme k obojstrannej spokojnosti.