Kontaktujte nás na +421 908 316 994 alebo na emailovej adrese office@kapm.sk
Jedným z našich cieľov je dbať na spoľahlivosť a dochvíľnosť, čo sa prejaví na Vašej bezstarostnosti.

Pár slov o nás


Od kedy?
Pôsobíme od roku 2001 v oblasti účtovníctva, finančných analýzporadenstva. Dlhoročné skúsenosti zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti nadobudnuté praxou a neustálym vzdelávaním sú zárukou kvalitného a zodpovedného plnenia požiadaviek.

Náš cieľ
Máme jasný cieľ poskytovať služby v oblasti finančného riadenia na vysokej profesionálnej úrovni, ktoré sú v dnešnom období nevyhnutným predpokladom zvládnutia podnikateľskej činnosti.

Ako to robíme?
Ku klientom pristupujeme osobitne so snahou nájsť optimálne riešenie vzhľadom na Vaše požiadavky a požiadavky slovenskej legislatívy. Nami poskytované služby uvoľňujú peňažné prostriedky investované do vedenia účtovníctva na iné oblasti v spoločnosti klienta. Z tohto dôvodu sú ponúkané služby úzko prepojené. Účtovníctvo obsahuje vedenie podvojného účtovníctva a mzdového účtovníctva pre fyzické a právnické osoby. Finančnými analýzami môžeme zistiť, čo je zistiteľné, kde sa firma nachádza, ako využíva svoje finančné zdroje, prípadne či je schopná čerpať bankový úver alebo uchádzať sa o fondy Európskej únie. A nakoniec, poradenstvo v oblasti manažmentu umožňuje zistené nedostatky z analýzy efektívne odstrániť a tým pomôcť klientovi.